Aslanbəyli Bəxtiyar Əli oğlu

Müəllim


İş telefonu: (+99412) 510-79-52

Email: aslanbayli@yahoo.com


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1976-cı il avqustun 7-də Bakıda anadan olub.
1983-1993-cü illərdə Bakı şəhəri 176 saylı orta məktəbdə oxuyub.
1993-1997 (bakalavr) və 1997-1999-cu illərdə (magistratura) BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alıb.
2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Yenidənhazırlama və ixtisasartırma fakültəsində təhsil alıb.
2000-2005-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun dissertantı olub.
1999-cu ildən BDU-da çalışır.
2015-ci ildən BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə Xarici əlaqələr və startegiya üzrə vitse prezidentidir.
2017-ci ildən Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (AmCham) Direktorlar Şurasının üzvüdür.
İngilis, rus və türk dillərində sərbəst danışır. 


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1997 – BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi; Beynəlxalq münasibətlər istiqaməti üzrə bakalavr dərəcəsi
1999 – BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi; Beynəlxalq münasibətlər ixtisaslaşması üzrə magistr dərəcəsi
2003 – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; iqtisadçı ixtisası==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1997-1999-cu illərdə Təfəkkür Universitetinin Hüquq elmləri kafedrasının müəllimi 
1999-2006-cı illərdə BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimi
2006-cı ildən BDU-nun Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri kafedrasının müəllimi
2014 və 2015-ci illərdə ABŞ-ın Harvard Universitetinin "Qara Dəniz bölgəsində təhlükəsizlik" proqramında qonaq mühazirəçi
2015-ci ilin yanvarından ADA Universitetinin İctimai və beynəlxalq əlaqələlr fakültəssinin müəllimi 
2015-ci ilin sentybrından Bakı Ali Neft Məktəbinin Humanitar fənnlər mərkəzinin baş müəllimi==TƏLTİFLƏRİ==


2001-ci ildə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan MEA və ABƏŞ-in birgə keçiridiyi “Neft-qaz sənayesi və Azərbaycanın davamlı inkişafı” mövzusunda gənc alimlərin elmi tədqiqat işləri müsabiqəsinin qalibi olub.
2014-cü ildə neft və qaz sənayesinin inkişafında xüsusi xidmətlərə görə ARDNŞ-ın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə neft sənayesi sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


-         Enerji diplomatiyası
-         Enerji təhlükəsizliyi
-         Beynəlxalq təhlükəsizilik==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Beynəlxalq və milli təhlükəszilik, enerji geosiyasəti, regionun enerji layihələrinin fiskal aspektləri


==KİTABLAR==


Səfir hüququnun kodifikasiyası – Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı, 1997

Aşağıdakı kitablarda fəsil müəllifi:

 • NATO SPS Series “Energy Security in the Wider Black Sea Area - National and Allied Approaches, Brussels, IOS Press, 2013, ISSN 1874-6276 (Məqalə: “Critical infrasturcture aspects of energy security: Azerbaijan and Regional context”)
 • Security in the Black Sea Region: shared challenges, sustainable future, Bucharest, 2015, ISBN 978-606-532-146-5 (Məqalə: “New format of cooperation with NATO for the protection of critical energy infrastructure in Azerbaijan”)==PROQRAMLAR==


MDB ölkələrinin xarici siyasəti” fənninin proqramı (həmmüəllif) Bakı-2006
"Beynəlxalq münasibətlərdə parlamentin rolu" ixtisas kursunun proqramı Bakı-2008 (yenidən işlənmiş)


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


 1. Azərbaycan Respublikasının imzaladığı Hasilıatın Pay Bölgüsü tipli Sazişlərdə beynəlxalq vergitutma məsələləri // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı – Bakı, 2007, №3-4, s.111-114
  Azərbaycanda Parlamentarizmin təkamülü
  (ingilis dilində) // Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının elmi məqalələr toplusu (Azerbaijan in the World, Volume 1, 2008) s.105-108 (http://www.ada.edu.az/biweekly)
 2. Azərbaycan neft-qaz sənayesində hasilatın pay bölgüsü tipli sazişlər üzrə vergi rejimi (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) VI beynəlxalq elmi konfransının materialları – Almatı, 2009, s.67-68
 3. Xəzərin neft və qaz ehtiyatları və Avropaya enerji təchizatı (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) VII beynəlxalq elmi konfransının materialları – Almatı, 2010, s.62-66
 4. Azərbaycanda Tranzit Ərazisinə Malik Ölkənin Hökuməti ilə Sazişlər üzrə vergi rejimi (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) II beynəlxalq akademik vergi konfransının materialları – Almatı, 2010, s.36-37
 5. “Avropaya enerji təchizatı və tranzitinin diversifikasiyası” (fransız dilində) // Galatasaray Universitetinin (Türkiyə) 8-ci Beynəlxalq elmi konfransınının materialları (elektron nəşr), İstanbul, 2010
 6. Azərbaycanın enerji infrastrukturu və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri (ingilis dilində) // NATO-nun İctimai Diplomatiya Bölməsinin “Xəzər dənizi hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və mühüm enerji infrastrukturunun qorunmasında NATO-nun rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2012, s.13-14
 7. Azərbaycanın neft-qaz sektorunda vergitutma və İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlər (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) 10-cu beynəlxalq elmi konfransının materialları, Almatı, 2013, s.27-30
 8. Regionda vacib enerji infrasturkturunun qorunması üçün NAO ilə əməkdaşlığın yeni formatı (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) 10-cu beynəlxalq elmi konfransının materialları, Almatı, 2013, s.43-45


 9. ==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==
 1. Azərbaycanın neft və qaz sənayesində xarici sərmayəçilərlə imzalanmış beynəlxalq müqavilələr: hasilatın pay bölgüsü və vergitutma məsələləri (ingilis dilində) // Azad Berlin Universiteti və Almaniya Beynəlxalq Siyasət və Təhlükəsizlik İnstitutunun “Norveçin neft ölkəsi kimi sosial-iqtisadi və siyasi strategiyasının Xəzər regionunda tətbiqi imkanları” mövzusunda beynəlxalq seminarda məruzə, Berlin, Almaniya, fevral 2006 (http://web.fu-berlin.de/ffu/veranstaltungen/caspian_region_workshop06/caspian_region_2006.htm)
 2. Azərbaycan Respublikasının neft-qaz gəlirlərinin idarə olunması (ingilis dilində) // Bakı Dövlət Universiteti və Azad Berlin Universitetinin “Xəzər bölgəsində təbii ehtiyatlar və risklərlə bağlı fənnlərarası tədqiqatın perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq seminarda məruzə, Bakı, Azərbaycan, oktyabr 2006 (http://web.fu-berlin.de/ffu/veranstaltungen/caspian_region_workshop06/caspian_region_2006_2.htm)
  Yeni təhlükəsizlik mühitinin enerji aspektləri (ingilis dilində) // NATO İnformasiya Mərkəzinin beynəlxalq təhlükəsizlik seminarında məruzə, Tbilisi, Gürcüstan, 24-26 noyabr 2008
 1. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində əsas maneələr (ingilis dilində) // “Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada münaqişələrin həlli perspektivləri” mövzusunda seminarda məruzə, Bakı, Azərbaycan, 26 mart 2009 (http://www.daad.tj/Central%20Asia-Caucasus%20DAAD%20Alumni%20Seminar%20Baku%202009.pdf
 2. Azərbaycan neft-qaz sənayesində hasilatın pay bölgüsü tipli sazişlər üzrə vergi rejimi (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəemə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) VI Beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Almatı, Qazaxstan, 24 aprel 2009 (http://www.kimep.kz/files/news/Conference_Program_6__KIRC__2009.pdf )
 3. Beynəlxalq təşkilatların şəffaf təhsilin inkişafında rolu (ingilis dilində) // Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi (TEN) beynəlxalq seminarında məruzə, Ohrid, Makedoniya, 25 sentyabr 2009 (http://ten.edc.org/rt-participants.php)
 4. Avropaya enerji təchizatı və tranzitinin diversifikasiyası” (türk dilində) // Galatasaray Universitetinin (Türkiyə) 8-ci Beynəlxalq elmi konfransında məruzə, İstanbul, Türkiyə, 16 oktyabr 2009 (http://www.gev.org.tr/news.asp?id=73)
 5. Cənubi Qafqaz: geosiyasət və enerji (türk dilində) // Qafqaz Universiteti və Türkiyə Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (TÜİÇ) “Azərbaycanın regionda yeri və enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 28-31 may 2010-cu il
 6. Azərbaycanın Avropa inteqrasiya siyasətində perspektivlər və problemlər // Azərbaycanda NATO Beynəlxalq Məktəbinin (NİSA) “Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası: problemlər və perspektivlər” mövzusunda konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 16 fevral 2010-cu il (http://az.apa.az/news.php?id=177815)
 7. Lissabon sammitindən sonra NATO-nun Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələri (ingilis dilində) // NATO İctimai Diplomatiya Bölməsinin beynəlxalq seminarında məruzə, Brüssel, Belçika, 25-26 noyabr 2010-cu il (http://az.trend.az/news/politics/1787742.html)
 8. Yeni strateji konsepsiya: islahatlar üçün yaşıl işıq və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə tərəfdaşlığa təsiri (ingilis dilində) // Azərbaycan-NATO Əməkdaşlıq İnstitutunun və NATO-nun Azərbaycanda Əlaqələndirmə Səfirliyinin “NATO Lissabon sammitindən sonra: yeni Strateji Konsepsiya” mövzusunda konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 7 dekabr 2010-cu il (http://az.trend.az/news/politics/1793527.html)
 9. Avropaya təbii qaz ixracı üçün alternativ marşrutlar və enerji təchizatının diversifikasiyası” (ingilis dilində) // Beynəlxalq münasibətlər üzrə alimlərin illik simpoziumunda məruzə, Bakı, Azərbaycan, 12-23 oktyabr 2010-cu il (www.asirs.org)
 10. NATO-niun Yeni strateji konsepsiyası: ambisiyalardan praktikaya doğru (ingilis dilində) // NATO Beynəlxalq Məktəbinin “NATO-nun Yeni strateji konsepsiyası:gözləntilər və çağırışlar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 2 fevral 2011-ci il
 11. Azərbaycanın təhlükəsziliyində və islahatlaşmasında NATO-nun rolu // Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin “NATO-nun Azərbaycan üçün rolu: islahat instrumenti yoxsa təhlükəsizlik qarantı. Türkiyə üzvlüyündən ibrətlər” mövzusunda elmi-praktik konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 25 fevral 2011-ci il
 12. Azərbaycanın neft-qaz sektorunda vergitutma və İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlərin tətbiqi imkanları (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) VIII beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Almatı, Qazaxstan, 22 aprel 2011-ci il (http://www.kimep.kz/academics/bcb/research/conference)
 13. Azərbaycanda Hasilatın Pay Bölgüsü tipli sazişlər üzrə vergi rejimi (ingilis dilində) // Mərkəzi Asiya Vergi Tədqiqatları Mərkəzinin (CATRC) illik “Mərkəzi Asiya neft-qaz və qazma sektorunuda vergitutma” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransda məruzə, Almatı, Qazaxstan, 10 iyun 2011-ci il
 14. Azərbaycanın enerji infrastrukturu və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri (ingilis dilində) // NATO-nun Sülh və Təhlükəsizlik naminə Elm proqramı çərçivəsində keçirilən “Geniş Qara dəniz hövzəsində enerji təhlükəsizliyi – milli və tərəfdaş yanaşmaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Plovdiv, Bolqarıstan, 12 noyabr 2011-ci il
 15. TAPİ boru kəməri layihəsinin regionda sabitliyin bərqərar olmasına təsir imkanları (ingilis dilində) // NATO-nun İctimai Diplomatiya Bölməsinin “NATO-nun Çikaqo sammitinin əhəmiyyəti: Avro-Atlantik əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar” mövzusunda beynəlxalq konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 13 aprel 2012-ci il (http://az.trend.az/news/politics/2014098.html)
 16. Xəzər hövzəsinin təbii qaz ehtiyatlarının potensial ixrac marşrutları // Türk Dünyasl Oğrenci Derneyinin “Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanmış enerji müqavilələrinin Xəzərin enerji resurslarının Avropaya nəql edilməsi məsləsinə və bölgənin geosiyasi durumuna təsiri” mövzusunda konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 12 aprel 2012-ci il
 17. NATO-nun Çikaqo sammiti: Tərəfdaş ölkələr üçün yeni imkanlar və çağırışlar (ingilis dilində) // NATO-nun İctimai Diplomatiya Bölməsinin “NATO-nun Çikaqo sammitindən sonra Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı” mövzusunda beynəlxalq konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 8 iyun 2012-ci il
 18. Alternativ enerji resurslarının inkişaf etdirilməsi: cari durum və perspektivlər (ingilis dilində) // NATO Beynəlxalq Məktəbinin “Böhranların aradan qaldırılması: yanaşmalar, imkanlar və resurslar” mövzusunda beynəlxalq konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 4 iyul 2012-ci il
 19. Azərbaycan Respublikası xarici siyasətinin əsas prioritetləri (ingilis dilində) ) // Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı saəfirliyi və Roma meriyasının birgə təşkil eydiyi “Azərbaycan: Gələcəyi təsəvvür etmək” mövzusunda beynəlxalq seminarda məruzə, Roma, İtaliya, 17 oktyabr 2012-ci il (http://az.trend.az/news/politics/2078463.html)
 20. Azərbaycan Republikasının mühüm enerji infrastrukturuna təhdidlər (ingilis dilində) // NATO Beynəlxalq Məktəbinin “Xəzər bölgəsində təhlükəsizliyə təhdidlər” mövzusunda beynəlxalq seminarında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 17 noyabr 2012-ci il (http://az.trend.az/news/politics/2089222.html)
 21. Azərbaycanın enerji infrastrukturu və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələləri (ingilis dilində) // NATO-nun İctimai Diplomatiya Bölməsinin “Xəzər dənizi hövzəsində enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və mühüm enerji infrastrukturunun qorunmasında NATO-nun rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 22 noyabr 2012-ci il (http://az.trend.az/news/politics/2091165.html)
 22. Azərbaycan Respublikasının enerji siyasətində təhlükəsizlik faktorları (ingilis dilində) // NATO-nun İctimai Diplomatiya Bölməsinin və NATO Beynəlxalq Məktəbinin “Xəzər bölgəsində təhlükəsizliyə təhdidlər” mövzusunda beynəlxalq seminarında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 6 fevral 2013-cü il
 23. Azərbaycanın neft-qaz sektorunda vergitutma və İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlər (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) 10-cu beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Almatı, Qazaxstan, 2 aprel 2013-cü il
 24. Regionda vacib enerji infrasturkturunun qorunması üçün NAO ilə əməkdaşlığın yeni formatı (ingilis dilində) // Qazaxstan İdarəetmə, İqtisadiyyat və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun (KİMEP) 10-cu beynəlxalq elmi konfransında məruzə, Almatı, Qazaxstan, 3 aprel 2013-cü il
 25. Azərbaycanda Hasilatın Pay Bölgüsü tipli Sazişlərin vergi müddəaları (ingilis dilində) // BDU və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının “Azərbaycanda enerji və dəniz hüququ: milli və beynəlxalq perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq konfransında məruzə, Bakı, Azərbaycan, 24 may 2013-cüi il
 26. NATO-Azərbaycan tərəfdaşlığının perspektivləri (ingilis dilində) // Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və NATO Enerji Mərkəzinin təşkil etdiyi “Enerji təhlükəsizliyinə müştərək yanaşma: NATO və digər tərəflərin mövqeyi”ç Bakı, Azərbaycan, 21 noyabr 2013-cü il (http://az.trend.az/news/politics/2213613.html)
 27. Cənubi Qafqazda təhlükəsziliyin təmin olunmasında fərdlərin ehtiyaclarının təmin olunması (ingilis dilində) // Böyük Britaniya və İsveçrə Xarici İşlər Nazirliklərinin təşkil etdiyi Wilton Park beynəlxalq konfransında məruzə, London, Böyük Britaniya, 3 dekabr 2013-cü il
 28. Cənubi Qafqaz ölkələrinin fərqli inteqrasiya ambisiyaları və baxışları - konsepsiyaların toqquşması və ya sinerji axtarışında (ingilis dilində) // Vışeqrad Fondu, Avropa və Şimali Atlantika Mərkəzi (CENAA) və Gürcüstan Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun (GFSİS) təşkil etdiyi I Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik Forumunda məruzə, Tbilisi, Gürcüstan, 10 dekabr 2013-cüi il (http://az.trend.az/news/politics/2220417.html)
 29. Şah Dəniz 2 layihəsi üzrə yekun investisiya qərarı: gələcəyı doğru yol” (ingilis dilində) // Azərbaycan Diplomatik Akademiyası və Xəzər Enerji və Ətraf Mühit Mərkəzinin təşkil etdiyi seminarda məruzə, Bakı, Azərbaycan, 20 dekabr 2013-cü il (http://ccee.ada.edu.az/events/lecture_on_shah_deniz_ii_final_investment_decision_
  by_bakhtiyar_aslanbayli_professor_of_baku_state_university.htm
  )