Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində 2008-2009-cu tədris ilindən etibarən Boloniya prosesinin tələbləri tətbiq edilir. Hazırda fakültədə 4 ixtisas üzrə 276 tələbə bu prosesin tələblərinə müvafiq olaraq təhsil almaqdadır. Boloniya prosesinə uyğun olaraq fakültədə ilk imtahanlar 2008-2009-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasında keçirilmişdir. Təcrübə onu deməyə əsas verir ki, Boloniya prosesi Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsində Təhsil Nazirliyi və BDU rəhbərliyinin qəbul etdiyi direktivlərin tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.