Əhmədova Sədaqət Elman qızı


İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: (+99412) 538 41 77
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


1974-cü il 01 noyabr tarixində Naxçıvan MR-da anadan olub.

1981-1991-ci il Naxcıvan şəhərindəki 5 saylı məktəbi “gumuş” medalla bitirib.

1991-1996-cı il Naxcıvan Dövlət Universitetinin İqtisad-Huquq fakultəsinin “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə olunmasə” ixtisası “fərqlənmə” diplomu ilə bitirib.

2010-cu ildə BDU-da calışır.

Ailəlidir, 2 övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI


1981-1991-ci illərdə tələbə, İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə olunması.NDU.

2007-ci ildə İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru.”Regionların  əmək potensialı və ondan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətləri”.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1996-1997-ci illərdə NDU-nun “İqtisad-huquq” fakultəsinin baş-labarantı və saat-hesabı muəllimi.

1996-2005-ci illərdə NAXCIVAN ÖZƏL UNİVERSİTETİNİN  “İqtisadiyyat” kafedrasının muıllimi.

1998-1999-cu illərdə N.Ö.U-nin “İqtisadiyyat “ kafedrasının muduri.

1998-2005-ci illərdə NDU-nun “İqtisad-huquq” fakultəsinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının muəllimi.

2005-2009-cu illərdə Odlar Yurdu Universitetinin “Marketinq və menecment” kafedrasinin baş muəllimi.

2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Turizm İnstitutunun “Turimdə Marketinq və menecment” kafedrasının muəllimi.TƏDRİS ETDİYİ  FƏNLƏR


Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar
Qiymətli kağızlar bazarı
Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq iqtisadi munasibətlər
Beynəlxalq ticarət.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


1) Əmək potensialının məşğulluğunun yüksəldilməsi istiqa­mət­ləri. Bakı, AzETKTİ və Tİ-nin elmi əsərləri №3, AzETKTİ və Tİ-nin mətbəəsi, 2003, 0,8 ç.v.

2) Əmək potensialının formalaşmasının qanunauyğun­luqları. Bakı, AzETKTİ və Tİ-nin elmi əsərləri № 4, AzETKTİ və Tİ-nin mətbəəsi, 2003, 1,0 ç.v.

3) Əmək bazarının sosial-iqtisadi mahiyyəti. Bakı, AzETKTİ və Tİ-nin elmi əsərləri № 1, AzETKTİ və Tİ-nin mətbəəsi, 2006, 0,6 ç.v.

4) Əmək potensialı və ondan istifadənin müasir vəziyyəti. Bakı, AZETKTİ və Tİ-nin elmi əsərləri №4, AzETKTİ və Tİ-nin mətbəəsi, 2006, 0,5 ç.v.

5) Kənd təsərrüfatında qadın əmək potensialından istifadənin yaxşılaşdırılması. Bakı: Audit jurnalı 2007, № 6, 0,4 ç.

6)    Kənd təsərrüfatı müəssisələrində əmək mövsümlülüyünün yumşaldılmasının əmək potensialından və iş vaxtı fondundan istifadəyə təsiri // Odlar yurdu Univ.,Bakı 2007, № 22, 0,4 ç.v.

7) İxtisaslı kadr hazırlığı və hazırlıq sistemlərinin təkmilləşdirilməsi. // Aqrar Elm jurnalı. Bakı, 2007, № 6-7, 1,1 ç.v.

8) Əmək bazarı və yeni iş yerlərinin yaradılması ehtiyatları. Bakı, AzETKTİ və Tİ-nin elmi əsərləri № 2, AzETKTİ və Tİ-nin mətbəəsi, 2007,0,7 ç.v.

9) Müxtəlif təsərrüfat formalarının inkişafının əmək potensialından istifadəyə təsiri. Bakı. Az.ETKTİ və Tİ-nun elmi əsərləri №1, 2008, 0,5 ç.v.

10) Ulu öndər HEYDƏR ƏLİYEVİN anadanolmasının 87-ci ildönumunə həsr edilmiş “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ  SİYASƏTİNİN ƏSAS İNKİŞAF TENDENSİYALARI”mövzusunda 06-07 may 2010-cu il tarixdə kecirilmiş ELMİ-PRAKTİK KONFRANSIN MATERİALLARI. BAKI-2010

11) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  gömruk siyasəti və milli iqtisadiyyatda onun rolu.

12) MİLLİ  İQTİSADİYYAT .Dərs vəsaiti.BAKI-2011., N.MƏMMƏDOV, A.MƏHƏRRƏMOV, S.ƏHMƏDOVA