Bakalavr

Diplomatik yazışma, Bakı 2012, dos.V.Cəfərov, dos.T.Tağıyeva (azərbaycan-rus dilində)

Etnosiyasi münaqişələr, Bakı -2010, s.e.f.d. N.Dünyamalıyeva

Diplomatik protokol, Bakı-2009, dos.V.Cəfərov

Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti, Bakı-2001, dos.V.Cəfərov (azərbaycan-rus dilində)

Diplomatik portret, Bakı-2007, prof.H.K.Hüseynova, dos.A.H.Hacıyeva, t.e.n A.A.Səfərova

Beynəlxalq təşkilatlar, Bakı-2012, dos.E.D.Hacınski,h.e.f.d.M.V.Babazadə, s.e.f.d N.Z.Dünyamalıyeva (azəbaycan-rus dilində)

Dünya enerji siyasəti, Bakı-2010, müəllim B.Aslanbəyli

Beynəlxalq təhlükəsizlik problemləri, Bakı-2011,C.Eyvazov, B.Aslanbəyli (rus dilində)

Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakı-2008, prof.İ.Musa

Geosiyasət, Bakı-2011, M.Məmmədli, b.m.S.Qaraşova (azərbaycan-rus dilində)

Müasir inteqrasiya prosesləri,Bakı-2014, dos.K.Məmmədov, dos.E.Hacınski (azərbaycan-rus dilində)

 

Magistr

Beynəlxalq münasibətlərdə lobbizm, Bakı-2012, dos.T.Tağıyeva

Münaqişələrin nizamsalınma prosesləri, Bakı-2010, prof.İ.Musa, b.m S.Qaraşova

Müasir mərhələdə Asiya ölkələrinin xarici siyasəti, Bakı-2008, dos.E.Hacınski (azərbaycan-rus dilində)

Post-sovet məkanında geosiyasi münasibətlər, Bakı-2010, M.Məmmədli, G.Quliyeva

Diplomatik və konsul xidməti, Bakı-2004, dos.K.Məmmədov

ABŞ-ın xarici siyasəti, Bakı-2012, dos.T.Tağıyeva, s.e.f.d C.Eyvazov

Diplomatiyanın əsasları, Bakı-2011, prof.İ.Musa

Avropa inteqrasiya prosesləri, Bakı-2011, dos.A.Hacıyeva

Avropa İttifaqının xarici siyasəti, Bakı-2011, s.e.f.d. N.Dünyamalıyeva

NATO və avroatlantik təhlükəsizlik sistemi, Bakı-2010,  s.e.f.d C.Eyvazov