1. H.Hüseynova  “Müasir inteqrasiya prosesləri”  2012
  2. İ.Musa “Azərbaycanın xarici siyasəti”  3 cilddə 2010
  3. T.Tağıyeva, V.Cəfərov  “Diplomatik yazışma”  2009
  4. A.Hacıyeva “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” (1871-1919) 2008
  5. K.Məmmədov “Birinci dünya müharibəsindən sonra Antanta -Osmanlı münasibətləri” (1918-1923) 2008
  6. G.Quliyeva “Azərbaycan yeni geosiyasi münasibətlər sistemində” 2011
  7. V.Cəfərov “Diplomatik protokol 2010
  8. V.Cəfərov “Дипломатический этикет и культураречи”  2013
  9. V.Cəfərov “Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti”  2009
  10. “Diplomatik portretlər” (kollektiv müəlliflər) 2014