«Diplomatiya və müasir intelrasiya prosesləri» kafedrası zamanın tələbindən doğan, müasir dövlətlərarası münasibətlərdəki siyasi və diplomatik proseslərin elmi – nəzəri aspektlərini tədqiq və tədris edən bir mərkəzdir.BDU-nun rektoru AMEA-nvn müxbir üzvü professor A.Məhərrəmovun xeyr-duası ilə fəaliyyətə başlayan kafedra əsasən gənclərin hesabına formalaşıb. Müasir mərhələdə baş verən inteqrasiya proseslərinin araşdırılması bu gənclərin tədqiqatlarının əsas mövzusudur.İftixarla qeyd olunmalıdır ki, bu yolun start xəttində dayanan kafedranın rəhbəri proyessor H.Hüseynovadır. Müstəqil Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası problemləri ilə bağlı doktorluq dissertasiyaçı müdayiə edən H.Hüseynovanı sözün əsl mənasında bu məktəbin banisi adlandırmaq olar.Kaayedranın professor -müəllim heyəti aşağıdakılardan ibarətdir:

prof.H Hüseynova, prof.A.Hacıyeva, prof.H.Əlibəyli, prof.İ.Musayev, dos.V.Cəfərov, dos.K.Məmmədov, dos.T.Zeynalova, dos .E.Hacınski, müəllim C.Eyvazov, müəllim B.Aslanbəyli, müəllim Ç Qaraşova, müəllim B.Hüseynova, müəllim S. Hidayətova, A.Səfərova. – Beynəlxalq münasibətlərdə parlamentin rolu, Diplomatik portretlər, Diplomatik Etiket və nitq mədəniyyəti, Diplomatik protokol, Diplomatik və konsul xidməti, Azərbaycanın xarici siyasəti, ABŞ-ın xarici siyasəti, Avropa Ölkələrinin xarici siyasəti, Avropaya inteqrasiya prosesləri, Beynəlxalq təşkilatlar, və s. fənləri tədris edirlər.Həm bakalavr, həm də magistr pilləsində tədrisi nəzərdə tutulan fənlər gələcək mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının formalaşmasında mühüm yer tutur.

Müxtəlif illərdə Kafedra müəllimlərinin dərslik və monoqrafiyaları işıq üzü görüb. Bunlardan A.Hacıyevanın “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” (dərslik) V.Cəfərovun “Diplomatik yazışma” (dərslik), Abbasbəyli,V.Cəfərov “Diplomatik protokol” (dərslik), İsmayıl Musayevin “Azərbaycanın Xarici Siyasəti”, V.Cəfərovun “Diplomatik etiket və nitq mədəniyyəti” kitabları, A.Abbasbəyli, V.Cəfərov, Z.Qafarovun müəlliflikləri ilə çap olunan «Diplomatiya terminləri lüğəti» və s. misal ola bilər.

Kafedranın müəllimi B.Aslanbərəli hələ tələbə ikən “Səfir hüququnun kodifikasiyası” adlı kitab çap etdirmişdir. C.Eyvazovun Qafqazda təhlükəsizlik problemlərinə həsr olunan «Безопасностъ Кавказа -стабилъностъ развития Азербайджанской Республики» kitabı olduqca maraqlıdır. Kafedra müəllimlərindən olan S.Qaraşova yeni il ərəfəsində namizədlik dissertasiyası müdafiə etməlidir. Bu sırada A.Səfərovun, C.Eyvazovun da adları vardır.

Kafedrada tədris olunan bütün fənlərin təsdiqlənmiş proqramları mövsuddur. İndi: kollektiv təhsil sistemindəki mütərəqqi dəyişikliklərə uyğun olaraq fənn proqramlarının yeniləşməsi üzərində çalışır.
Mütəmadi olaraq xarici ölkə səfirləri ilə təmasın qurulması, tələbələrin beynəlxalq təşkilatlarda təcrübə keçməsi onların gələcək peşəkarlıqlarının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır.


Əlaqə telefonu: (+99412) 510-79-52