Əfəndiyeva Həcər Cavid qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının dosent

əvəzi

e-mail: rasyl1@rambler.ru


==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1974-cü il 7 dekabr tarixində Ağdaş rayonunda anadan olub
1981-ci ildə Ağdaş rayonunda M.Gorki adina məktəbdə 1-ci sinfə gedib
1991-ci ildə həmin məktəbi əla qiymətlərlə  bitirib==TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI==


1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinini bitirib
2007-ci ildə – magist dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 
2015-ci ildə – namizedlik  dissertasiyasını müdafiə etmişdir.==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1997-2013-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Tətbiqi Riyaziyyat və Elmi Tədqiqaqt İnstitutunda laborant, baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
2012-ci ildən Beynəlxalq münsaibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin "Riyazi iqtisadiyyat" kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində  işləyir==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


İqtisadi təhlil
Statistika
Ekonometrika
İqtisadi prosesslərin riyazi modelləşdirilməsi
Riyazi statistika.==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


İqtisadi prosesslərin riyazi modelləşdirilməsi
Optimal idarə etmə.==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1.Investigation pf the influence of the cost Function and restrictions of the optimal solution. 37th Iranian Mathematical conference. University of Zanjan. 2007, 3-6 September, p.421-424.

2.Задача оптимального управления относительно эволюции облас Известия HAH Азерб. 2010, №3, с.68-74.

3. Optimal control problem relatively to domain evolution International Journal of Applied Mathematics (I.TAM). 2010. v.23, №3, pp. 527-538.

4.Mathematical modeling for the optimal use of a bounded area Actual problems of economics.. 2011, №2 (116), pp.261-269.

5.Экономико- математическая модель оптимального использования земельного участка News Baku State University, 2011, №4 стр. 76-81

6.Technology of forecasting oil spreading on water by neural networks İnternational Journal of Science, Environment and Technology, Vol.3 No6, 2014, 2096-2104

7. Method of Forecasting an oil Spreading on Water by BY Means of Neural» Journal of Contemporary Applid Mathematics vol5 issue 1 september 2015 p61-66
8.Opotimal manaqement of areas forms. International Scientific Review of the Problems and Prospect of Modem .cience and Education.USA ,Boston ,May 08, 2016 , pp.6-8.