Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə


İqtisadi nəzəriyyə – 5307.01

Ümumi iqtisadiyyat – 5308.01

Dünya iqtisadiyyatı – 5310.01

Ekonometriya; iqtisadi statistika – 5302.01

Beynəlxalq münasibətlər – 5901.01

Siyasi institutlar və sistemlər – 5904.01

Siyasi nəzəriyyə – 5908.01

İqtisadi fəaliyyət növləri – 5304.01


Elmlər doktoru hazırlığı üzrə


İqtisadi nəzəriyyə – 5307.01

Beynəlxalq münasibətlər – 5901.01

Siyasi institutlar və sistemlər – 5904.01