Eyyubov Kamran Yusif oğlu

Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının dosentiİş telefonu: (+99412) 539-00-93

Email : [email protected]==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


K.Y.Eyyubov 1986-cı il aprelin 12-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

İlk təhsilinə 1993-cü ilin sentyabrında Bakı şəhərinin 211 nömrəli məktəbində başlamış və 2003-cü ildə Bakı Özəl Türk Liseyini bitirmişdir.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin “İqtisadi kibernetika” ixtisasına qəbul olmuşdur.
2004-cü ildə İngiltərənin Essex Universitetinə yollanmış və 2007-ci ilin iyulunda həmin universitetin “İqtisadiyyat və siyasət” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2007-ci ildə London və dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri olan UCL Universitetinin magistratura pilləsinə daxil olmuşdur.==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


İqtisadiyyat

Mikroiqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Azərbaycan regionlarının sosial iqtisadi inkişafı

Məşğulluq

İşsizlik problemi

İqtisadi siyasi modellər==KİTABLAR==


İqtisadi diplomatiya (rus dilində, dərs vəsaiti) Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2016. 20,25 ç.v.==METODİKİ VƏSAİTLƏR==


Azərbaycan iqtisadiyyatı (azərbaycan və rus dillərində, tədris proqramı) Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2015

Firmanın iqtisadiyyatı (azərbaycan və rus dillərində, tədris proqramı) Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2015

İqtisadi diplomatiya (tədris proqramı) Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2015

Azərbaycan iqtisadiyyatı (rus dilində, metodik vəsait) Bakı, “MBM” nəşriyyatı, 2015. 4,8 ç.v.==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


Основные направления государственной программы "социальное и экономическое развитие регионов Азербайджанской Республики. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №4, 2013. Bakı, 2014-ci il. S.

Avropa ölkələrinin işsizlik problemi ilə mübarizə metodlarının tədqiqi. «Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri» jurnalı. №3, 2014. Bakı, 2014-ci il. S.

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014- 2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proq­ramı”nın  davamlı inkişafın təmin olunmasında rolu AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası və AR Döv­lət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, “Post 2015: Qlo­bal çağırışlar şəraitində Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı” elmi-praktik konfransın materialları. 15 aprel, 2015-ci il. səh.11-18.