Kərimova Ülviyyə Yasin qızı

Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının müəllimi,
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail : ulviyye_kerimova@yahoo.com
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1982-ci il 5 fevral tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Biləcəri qəsəbəsində 300 saylı tam orta məktəbdə bitirmişdir.
Ailəlidir, 2 övladı var


==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1999-cu ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunub;
2003-cü ildə Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
2003-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika  ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır;
2011-2014-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarə etmə Sistemləri İnstitutunda doktorant olmuşdur.
2016-cı ildə “Müsbət axınlı, mənfi sıçrayışlı semimarkov dolaşma prosesinin tədqiqi” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmiş, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almışdır.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


2011-2015-ci illərdə BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsində saathesabı müəllim kimi çalışmışdır.
2015-ci ildən BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


"Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika"
"Ekonometrika"
"Riyazi statistika"
"Riyazi iqtisadiyyat"
"Statistika"
"İqtisadiyyatda stoxastik proseslər"
– "Çoxölçülü statistik analiz metodları"

15 məqalənin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


“Markov proseslərinin və xüsusi halda semi-Markov proseslərinin tətbiqi ilə tsiklik iqtisadi proseslərin enmə, artma nöqtələrinin müəyyən edilməsi, uyğun iqtisadi interpretasiyaların verilməsi”


==QRANT LAYİHƏLƏRİNDƏ İŞTİRAKI ==


Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli Qrant müsabiqəsində  “Markov proseslərinin və xüsusi halda semi-Markov proseslərinin tətbiqi ilə tsiklik iqtisadi proseslərin enmə, artma nöqtələrinin müəyyən edilməsi, uyğun iqtisadi interpretasiyaların verilməsi” Bakı , 2018.==KİTABLAR==


1. E.Q.Orucov, Ü.Y.Kərimova  “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri”  Bakı, 2016, 376 səh.


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. T.I.Nasirova, U.Y.Kerimova, B.Q.Samilova. Laplace Transformation of the Distribution of the Timeof System Sojourns with in a Band. // MathematicaAEterna, International Journal for Pure and Applied Mathematics, Bulgaria-2014, Impact Factor for year 2013 is = 1.0592,Vol.4, 2014, no. 5, 437 – 444.
2. T.I.Nasirova, B.Q.Samilova, U.Y.Kerimova. Definition Of  Laplace-Stieltjes Transformfor The Ergodic Distribution Of The Semi-Markov Random Process // Sylwan Journal, Poland-2014, v.158, No 6, ISI indexed, pp.50-58., Impact Factor for  year 2013 is = 0.621.
3. T. I. Nasirova, U.Y. Kerimova Definition of Laplace Transforms for  Distribution of the First Passage of Zero Level of the Semi-Markov Random Process with Positive Tendency and Negative Jump // Applied Mathematics, 2011, 2,  ISSN Print: 2152-7385
4. Yapar, S. Maden, and U. Karimova. Laplace Transform of the  Distribution of the Semi_Markov Walk Process with a Positive Drift, Negative Jumps and a Delay Screen at Zero // Automatic Control and Computer Sciences,  2013, Vol. 47, No. 1, pp. 22–27 ISSN 0146_4116
5. T. I. Nasirova, U.Y. Kerimova Investigation of Laplace-Stieltjes transform for the ergodic distribution of the semi-markov random process with positive tendency, negative  jumps and delaying boundary at zero // Journal of Advances in Mathematics Vol 6, No. 3 ISSN 2347-1921
6. Керимова У.Я. Преобразование Лапласа -Стильтьеса распределения момента первого пересечения уровня  процессом полумарковского блуждания с положительным сносом отрицательными скачками и задерживающим экраном в нуле // Journal of Contemporary AppliedMathematics, V.4 , No 1, September ISSN: 2222-5498
7. Selahattin Maden, Tamilla I. Nasirova, and Ulviyya Y. Karimova Investigation of Laplace transforms for Erlangen distribution of the first passage of zero level of the semi-Markov random process with positive tendency and negative jump Citation: AIP Conference Proceedings 1759, 020052 (2016); doi: 10.1063/1.4959666 və s.