Sariyev Kutais Abuzər oğlu

iqtisad elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+99412) 510-98-09

E-mail:
==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1951-ci il 1 mart tarixində Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonunun Nəriman kəndində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Nəriman kənd orta məktəbinin birinci sinfinə getmişdir.==TƏHSİLİ VƏ ELMİ ADLARI==


1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutununa (hazırda ADİU) daxil olmuşdur.

1971-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu “ticarətin iqtisadiyyatı” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin siyasi iqtisad kafedrasında “siyasi iqtisad” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmişam.

1984-cü ildə “İstehsalın təmərküzləşmələri qanunu və müasir dövrdə onun fəaliyyətinin xüsusiyyətləri mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1971-ci ildə təyinat üzrə Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi  nəzdində Elmi-tədqiqat İnstitutuna kiçik elmi işçi qəbul olunmuşdur.

1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin siyasi iqtisad kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

1979-cu ildə assistent vəzifəsinə keçmişdir.

1984-cü ildə siyasi iqtisad kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə keçmişdir.

1988-cu ildə müsabiqə üzrə dosent vəzifəsinə keçmişdir.

2017-ci ildə BDU-da fəaliyyət göstərən FD.02.018 dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi-seminarın üzvüdür.==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- İqtisadiyyat

- Mikroiqtisadiyyat

- Makroiqtisadiyyat

- Regional ikqtisadiyyatının idarəedilməsi==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Azərbaycanın mikroiqtisadiyyatı

Azərbaycanda sahibkarlıq və investisiya fəaliyyəti

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


- İqtisadi nəzəriyyə (dərslik) müəlliflərdən biri

- İqtisadiyyat (İqtisadi nəzəriyyə) müəlliflərdən biri

- Bank sistemi və bankçılıq (monoqrafiya) Bakı 2015 müəlliflərdən biri

- Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının prioritet istiqamətləri. “ Əmək və Sosial münasibətlər” elmi-praktiki jurnalı N2(06) 2016-cı il,səh.93

- Müasir dövrdə Azərbaycanda Sahibkarlıq strategiyasının konseptual əsasları “ Statistika Xəbərləri” elmi-praktiki jurnal 3/2016, səh.13

- Azərbaycanda innovativ milli biznesin formalaşması və inkişaf istiqamətləri “Statistika xəbərləri” 2/2017, səh.15