BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ
İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI


Dekan:
Prof.Z.M.Həsənalıyev
(+99412) 539-00-93

Dekan müavini:
Dos.L.V.Abışlı
(+99412) 539-60-57

Dekan müavini:
Dos.İ.İ.Cəbrayılov
(+99412) 510-48-53

==KAFEDRALAR==

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası
(+99412) 539-04-59

Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri kafedrası
(+99412) 510-79-52

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası
(+99412) 510-98-09

Dünya iqtisadiyyatı kafedrası
(+99412) 538-41-77

Politologiya və sosiologiya
(+99412) 539-08-71

Riyazi iqtisadiyyat kafedrası


Məzunlara diplomların verilməsi üzrə məsul şəxs:
dos.K.C.Məmmədov
(+99412) 510-79-52


Ünvan:

Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
BDU, 1 saylı Tədris Binası, 4-cü mərtəbə, 
Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsi

İndeks:
Tel :
Fax:
E-mail:

AZ 1148
(+99412) 539-04-59
(+99412) 593 38 58
[email protected]
Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat
fakültəsinin saytı üzrə məsul şəxs:

Qafarlı Qalib Nizami oğlu

Tel:................ (+99412) 539 00 93

E-mail: ..........[email protected]

.....................