Hikmət Baba oğlu MəmmədovSiyasi elmlər doktoru,
Politologiya və sosiologiya kafedrasının professoru


İş telefonu: (+99412) 598-19-84         
E-mail: [email protected]
Site: www.hbabaoglu.comQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


Hikmət Baba oğlu Məmmədov 1966-cı ildə Ermənistan Respublikası Amasya rayonunun Göllü kəndində, ziyalı ailəsində anadan olub.

2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasında Strateji Tədqiqatlar və Dövlət Müdafiəsini İdarəetmə Akademik kurslarını başa vurub.

1984-1986-cı illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub.

2008-ci ildə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qızıl Qələm” Media mükafatına layiq görülüb.

1999-cu ildə YAP-ın I qurultayında Partiyanın Siyasi Şurasına üzv seçilib.

2010-cu il 21 iyul tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «Əməkdar Jurnalist» adına layiq görülüb.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında fəaliyyət göstərən FD 02.101 Dissertasiya Şurasının üzvü və həmin Şura nəzində DİA-nın rektoru tərəfindən yaradılmış Elmi Seminarın sədri.

2012-ci ildə Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən H.Zərdabi adına «Ali Media» mükafatına layiq görülüb.

80-ə qədər elmi əsərin, 3 monoqrafiya və 3 dərsliyin, 3 kitab və tədris proqramının, 3 metodik tövsiyyənin yüzlərlə elmi-kütləvi və siyasi analitik məqalənini müəllifidir.

Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər ixtisası (23.00.02) üzrə 20-dən çox doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsində rəsmi opponent olub.

5 müəlliflik şəhadətnaməsi var (Azərbaycan Respubliksı Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən verilib).

20-ə qədər ölkədə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda Azərbaycan Respublikasını təmsil edib.

Bir neçə yerli və beynəlxalq elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI


1982-ci ildə orta məktəbi qurtarıb, 1992-ci ildə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunun Politologiya fakültəsinə daxil olub və 1997-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və Bələdiyyə idarəetməsi fakültəsinin məzunu olub.

2005-ci ildə “Demokratik cəmiyyətdə insan hüquqları və azadlıqları; Azərbaycan Respublikası təcrübəsinin politoloji təhlili” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, alimlik dərəcəsi alıb.

2013-cü ildə «Azərbaycan Respublikası müasir beynəlxalq siyasi proseslərin aktoru kimi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2014-cü ildən Bakı Dövlət Univeristetinin Politologiya və Sosiologiya kafedrasının professorudur.ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1989-1993-cü illərdə “Çinar” qəzetində müxbir, baş müxbir vəzifələrini tutub.

1993-1998-ci illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında təlimatçı, baş təlimatçı vəzifəsində çalışıb.

1998-2008-ci illərdə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi Mətbuat Xidməti və Analitik İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri olub.

2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya və Sosiologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent və 2014-cü ildən isə professor vəzifəsində çalışır.

2008-ci ildən hal-hazıradək "Yeni Azərbaycan" qəzetinin baş redaktorudur.

1 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib. İnsan hüquqları və Təhlükəsizlik, müdafiə və korrupsiyaya qarşı mübarizə komitələrinin üzvüdür.TƏDQİQAT SAHƏSİ


Hazırda 20-ə qədər elmlər doktoru və fəlsəfə doktorunun elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edir.

Transmilli medianın və sosial şəbəkələrin dünya siyasətində yeri və rolu barədə yazılmış monoqrafiyanın müəllifidir.

Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının politoloji aspektlərini kompleks şəkildə öyrənən ilk tədqiqatçıdır.

Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu ilə bağlı elmi tədqiqatlarını davam etdirir.BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI


1. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi

09-14 iyul 2007-ci il.

Konfransın adı: “İqtisadi münasibətlərdə torpaq və daşınmaz əmlak məsələləri”

Mövzu: Azərbaycanda torpaq islahatlarının sosial-siyasi aspektləri.

2. Almata: Qazaxstan İqtisadiyyat və Konsaltinq Universiteti

12-14 dekabr 2007-ci il

Konfransın adı: “Türkdilli dövlətlərin inteqrasiyasında liderlərin rolu”

Mövzu: Azərbaycan Qazaxstan əlaqələrinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu

3. Brüssel: NATO-nun baş katibliyi

16-19 noyabr 2008-ci il

Konfransın adı: Cənubi Qafqaz Respublikaları və NATO əlaqələri

Mövzu: Cənubi Qafqazda etnik münaqişələr; Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi.

4. Bakı. Gülüstan sarayı.

08 may 2008-ci il

Konfransın adı: Heydər Əliyev və Azərbaycan.

Mövzu: Müasir Azərbaycanın Dövlət Quruculugu prosesi ugurla davam etdirilir.

5. Bakı. Gülüstan sarayı.

07 may 2009-cu il

Konfransın adı: “Heydər Əliyev ideyaları XXI əsrdə, Azərbaycanın inkişaf yolu”

Mövzu: Müasir Azərbaycanda milli şüurun və dövlətçilik ideologiyasının formalaşmasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu.

6. Daşkənd: Özbəkistanda Azərbaycan Respublikası səfirliyinin akt zalı

08-10 may 2009-cu il.

Konfransın adı: “Heydər Əliyev: tarixi şəxsiyyətin işıgında”

Mövzu: Heydər Əliyev və Azərbaycan demokratik institutlaşma məsələləri.

7. Düşənbə: Tacikistan “İstoklal” otelinin böyük zalı

12-14 may 2009-cu il

Konfransın adı: Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri müasir mərhələdə.

Mövzu: Azərbaycan Respublikasının demokratikləşdirilməsi prosesində Heydər Əliyevin rolu.

8. Kipr: Lefkoşa: “Qolden Tulip” oteli.

12-16 noyabr 2009-cu il.

Konfransın adı: Kipr sülh adasıdır.

Mövzu: Kipr probleminin həlli perspektivləri; beynəlxalq hüquq və təcrübə.

9. Çeşmə. İzmir: Ege Universitesi, Türk Dünyası Araşdırmaları Enstitüsü.

19-25 aprel 2010-cu il.

Konfransın adı: II. Uluslararası Türk Dünyası kültür kongresi.

Mövzu: Azerbaycan Cumhuriyyetinin Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerinin Özellikleri.

10. Rusiya Federasiyası. Tuapse ş. «Karavella» mehmanxanası

29-30 aprel 2010.

Konfrans: Birlikdə qazanılan Böyük Qələbə: Qafqaz-Böyük vətən müharibəsi illərində

Mövzu: Böyük Vətən müharibəsi birlik təcrübəsi kimi

11. Bakı. Gülüstan sarayı.

08 may 2010-cu il

Konfransın adı: Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli.

Mövzu: Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının başlıca istiqamətləri və əsas xüsusiyyətləri.

12. Belarus. Baranoviçi ş. Baranoviçi Dövlət Universiteti.

28-29 aprel 2011-ci il

Konfrans: İqtisadiiyat və hüququn aktual problemləri

Mövzu: Mürəkkəb iqtisadi sistemdən rəqabətədavamlı formaya təkamul yolu ilə keçid.

13. Bakı. Gülüstan sarayı.

07 may 2011-ci il

Konfransın adı: “Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasirləşmə strateqiyası”

Mövzu: Milli enerji, milli dövlət və milli elita: müasir cəmiyyət quruculuğuna doğru.

14. Kiyev-Odessa. Rus mətbuatı beynəlxalq Assosiasiyası.

14-17 iyun 2011-ci il

Konfrans: XIII Beynəlxalq rus mətbuatı konqresi

Mövzu: Azərbaycanda rusdilli mətbuatın perspektivi

15. London. Beynəlxalq Elmlər Akademiyası və Londonda Yüksək Təhsil. Böyük Britaniya.

11-18 aprel 2011-ci il

Konfrans: III Beynəlxalq elmi-praktik konfransı «İnsan cəmiyyəti inkişafının müasir problemləri»

Mövzu: Asiyadan Avropaya miqrasiya: bir-biri ilə möhkəm ayrılmaz bağlılıq Avrasiyada simmetrik inteqrasiya və millətlərarası münasibətləri təmin edən faktor kimi

16. London. Beynəlxalq Elmlər Akademiyası və Londonda Yüksək Təhsil. Böyük Britaniya.

21-28 aprel 2011-ci il

Konfrans: IV Beynəlxalq elmi-praktik konfransı «İnsan cəmiyyəti özünütəşkil formalarının inkişaf və quruluş problemləri»

Mövzu: Qloballaşmanın müasir dünya siyasətinin formalaşmasına təsiri

17. Belarus. Baranoviçi ş. Baranoviçi Dövlət Universiteti.

24-25 noyabr 2011-ci il

Konfrans: Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

Mövzu: Qloballaşma və  müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin qarşılıqlı əlaqələri

18. Belarus. Brest ş. Brest Dövlət Texniki Universiteti.

28-29 aprel 2012-ci il

Konfrans: III Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

Mövzu: Belarus Respublikasının innovativ inkişafının perspektivləri

19. Belarus. Baranoviçi ş. Baranoviçi Dövlət Universiteti.

26-27 aprel 2012-ci il

Konfrans: Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans «İqtisadiyyat və hüququn actual problemləri»

Mövzu: Qloballaşma beynəlxalq münasibətlərin tarixi inkişafının nəticəsi kimi

20. Gürcüstan.Tbilisi ş. Marriott Courtyard Hotel.

10-11 noyabr 2014-cü il

Konfrans: 11TH SOUTH CAUCASUS MEDIA CONFERENCE

Mövzu: Latest media freedom developments in the South Caucasus, Challenges, opportunities and strategic dilemmas for public service broadcasters in the digital age, Status and perspectives of public service broadcasting in the South Caucasus

21. Kipr: Ercan. Acapulco oteli.

14-17 noyabr 2014-cü il.

Konfransın adı: Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukların Güncel Sorunları Bağlamında Medya.

Mövzu: Dağlık Karabağ Sorunu ve Uluslararası Medyanın Yaklaşımı.

22. Latviya: Riqa. PK Riqa oteli

02-04 may 2015-ci il

Konfransın adı: UNESCO-nun Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü–2015

Mövzu: Söz və məlumat azadlığı, jurnalistikada təhlükəsizlik və gender bərabərliyi məsələləri.

23. Bakı. Fairmont oteli

07 may 2015-ci il.

Konfransın adı: Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Ümummilli Lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “AZƏRBAYCAN MÜASİR DÜNYADA” mövzusunda keçirilən konfrans.

24. Bakı. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

14 may 2015-ci il.

Konfransın adı: Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı

Mövzu: İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar problemləri

25. Gürcüstan: Tbilisi.

06-07 iyul 2016-cı il

Konfransın adı: 13-cü Cənubi Qafqaz Media Konfransı

Mövzu: KİV-də söz və ifadə azadlığında müxtəlif çağırışlar.

26. Azərbaycan: Bakı, Fairmont oteli

29-30 sentyabr 2016-cı il

Konfransın adı: V Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum

Mövzu: “Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya”

27. Azərbaycan: Bakı

03 oktyabr 2016-cı il

Konfransın adı: İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına Üzv Dövlətlərin Jurnalistləri Assosiasiyasının Konfransı

28. Azərbaycan: Bakı, Bakı Dövlət Unveristeti

11 oktyabr 2016-cı il

Konfransın adı: “Beynəlxalq mediada Azərbaycan mövzusu: reallıqlar, perspektivlər”

Mövzu: Qonşu ölkələrin KİV-lərinin Azərbaycan dövlətinə yönəlik davranışları

29. Lissabon, Lusafona Universiteti

18-21 dekabr 2016-cı il

Konfransın adı: Multikultralist dəyərlər və Avropa

Mövzu: Azərbaycanın multikultralizm modeli, tarixilik və müasirlik

30. Azərbaycan: Bakı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu

17-18 aprel 2017-ci il

Konfransın adı: “Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu”

Mövzu: Cənubi Qafqazda mövcud geostrateji vəziyyət müasir beynəlxalq siyasi proseslər kontekstində

31. Azərbaycan: Bakı, Bakı Konqress Mərkəzi

4-6 may 2017-ci il

Konfransın adı: “IV Ümumdünya Mədənəiyyətlərarası Dialoq Forumu”

Mövzu: Yeni milliyyətçiliyin yaranması: populizm və qütbləşmənin qarşısını necə almalı

32. İran: Tehran

6-8 avqust 2017-ci il

Konfransın adı: “İslam Həmrəyliyi İran-Azərbaycan dostluğu timsalında”

Mövzu: İslam həmrəyliyi və media: İran-Azərbaycan münasibətləri kontekstində

33. Türkiyə: İstanbul

25 sentyabr 2017-ci il

Konfransın adı: “İslam həmrəyliyi: Türkiyə-Azərbaycan dostluğu timsalında”

Mövzu: İslam həmrəyliyi: Türkiyə-Azərbaycan dostluğu timsalında

34. Özbəkistan: Daşkənd

18 oktyabr 2017-ci il

Konfransın adı: “İslam həmrəyliyi: Özbəkistan-Azərbaycan dostluğu timsalında”

Mövzu: İslam həmrəyliyi: Özbəkistan-Azərbaycan dostluğu timsalında


KİTABLAR


1. İnsan hüquqları və azadlıqları; tarixi təkamülü, beynəlxalq və politoloji aspektlər, Azərbaycan təcrübəsi. Monoqrafiya. “Elm” nəşriyyatı. 241 səh. Bakı 2006.

2. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi (siyasi, ideoloji və diplomatik məsələlər). Kitab. “Elm” nəşriyyatı. 515 səh. Bakı 2007.

3. Azərbaycan Respublikasının müasir dünya siyasətində yeri və rolu. Monoqrafiya. "Aypara-3” nəşriyyatı. 328 səh. Bakı-2009.

4. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Dərslik. “Çinar-çap” nəşriyyatı. 564 səh. Bakı-2010.

5. Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı. Kitab. “Yazıçı” nəşriyyatı. 230 səh. Bakı 2011.

6. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma. Dərslik. “MSA” nəşriyyatı. 300 sah. Bakı 2012.

7. İnfoimperializm və media. Monoqrafiya. “MSA” nəşriyyatı. 191 səh. Bakı 2013.

8. Heydər Əliyev siyasi irsinin plitoloji aspektləri Dərslik. “MSA” nəşriyyatı. 456 səh. Bakı 2013.

9. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. (yenilənmiş 2-ci nəşr) Dərslik. “MSA” nəşriyyatı. 690 səh. Bakı-2014.METODİK VƏSAİTLƏR VƏ TƏDRİS PROQRAMLARI


1. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət universiteti. “Proqramlar toplusu” Bakı 2008. səh. 71-80.

2. Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri institutu. “Tədris-metodik vəsait.” Bakı 2009. 64 səh.

3. Xarici siyasət fənni üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.07.2012-ci il tarixli 1320 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı 2012.

4. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri fənni üzrə proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10.07.2012-ci il tarixli 1327 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı 2012.SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


1. İnsan hüquqları və demokratik azadlıqlar.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 46, Bakı-2001. səh. 116-123

2. Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının Konstitusiya əsasları.

“Dirçəliş XXI əsr”. № 69, Bakı-2003. səh.162-171

3. Azərbaycanda demokratikləşmə şəraitində ombudsman təsisatının təşəkkülü xüsusiyyətləri.

AMEA “Fəlsəfə və siyasi–hüquq tədqiqatlar institutu .

“Politologiya şöbəsi”. Sosial-siyasi problemlər. X buraxılış, Bakı-2004. səh. 61-64

4. Demokratik cəmiyyətdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi vasitələri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.

“Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri. Bakı-2004. səh. 76-79

5. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi siyasətinin əsas istiqamətləri.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yaninda Dövlət İdarəçilik

Akademiyası. “Heydər Əliyevin zəngin siyasi, mənəvi irsi ümummilli sərvətimizdir” mövzusunda aspirant və dissertantların elmi konfransının Tezisləri.

Bakı-2004. səh. 72-75

6. Azərbaycan Respublikasında ombudsman təsisatının yaradılması və fəaliyyəti prinsipləri.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi: Bakı Slavyan Universiteti

Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı-2005. səh. 336-338

7. İslam mədəniyyəti və Qərb demokratiyası. AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu.

“Hikmət” Elmi araşdımalar toplusu. № 8, Bakı-2006. səh.62-70

8. Torpaq islahatlarının sosial-siyasi aspektləri.

“Dirçəliş XXI əsr”, № 112-113, Bakı-2007. səh. 240-245

9. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin Azərbaycan təcrübəsi.

AMEA. “Məruzələr” Tom LXIII Cild № 4 Bakı-2007. səh. 148-155

10. Müasir Azərbaycanın Dövlət Quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan”. Bakı-2008. səh.801-807

11. Müasir Azərbaycanda milli şüurun və dövlətçilik ideologiyasının formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu.

“Heydər Əliyev ideyaları XXI əsrdə, Azərbaycanın inkişaf yolu” Bakı-2009. səh. 242-251

12. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərə qlobal iqtisadiyyatın təsiri imkanları.

“Pedoqoji Universitet Xəbərləri” Bakı-№ 6-2009. səh. 108-112

13. Müasir beynəlxalq siyasi proseslərin fəal iştirakçıları kimi beynəlxalq Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının mahiyyəti.

“Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə” № 4(28). Bakı. 2009. səh. 152-157

14. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində neft amili.

“Tarix və onun probləri” № 4. Bakı. 2009. səh. 140-143

15. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərin fəal iştirakçısına çevrilməsi prosesi.

“Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası” № 1 Bakı 2009. səh.145-149

16. İnformasiya dövrünün dövlətləri və onların müasir siyasi proseslərdə rolu.

“Dirçəliş XXI əsr” № 141-142. Bakı 2010. səh. 268-273

17. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının başlıca istiqamətləri və əsas xüsusiyyətləri.

«Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli» Bakı 2010. səh. 569-580

18. Beynəlxalq münasibətlərin nəzəriyyəsinin əsas metodları.

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Elmi əsərlər” tarix və ictimai elmlər seriyası.

№ 1 (29). Naxçıvan 2010. səh. 67-70

19. Beynəlxalq münasibətlərin və müasir dünya siyasətinin öyrənilməsinin metodoloji əsasları.

Azərbaycan Dillər Universiteti. “Elmi xəbərlər” № 2 Bakı-2010. səh.272-277

20. Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin xüsusiyyətləri və Azərbaycan.

“Pedaqoji Universiteti Xəbərləri” № 3. Bakı-2010 səh.146-151

21. Beynəlxalq siyasi proseslərin təbiəti.

“Pedaqoji Universitet Xəbərləri” № 4. Bakı-2010 səh.182-187

22. Beynəlxalq münasibətləri nəzəriyyəsinin əsas metodları.

“Elmi Əsərlər” №1 (29). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2010. səh.67-70

23. Nato-nun müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolu.

Tarix və onun problemləri. № 1 Bakı-2011. səh.121-124

24. Beynəlxalq münasibətlərdə yeni avrasiyaçılıq faktoru və Azərbaycan avrasiyada üzvi bütövlük, simmetrik inteqrasiya və millətlərarası paritet münasibətləri təmin edən faktor kimi.

“GEO Strateqiya № 05(05)

“Azərbaycan” nəşriyyatı. iyul 2011 səh.61-64

25. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas tipləri. Bakı Universitetinin xəbərləri.

Humanitar elmlər seriyası, №1.«Bakı universiteti» nəşriyyatı, 2011, səh.164-169

26. Konfederasiya ideyasına elmi-nəzəri və analitik-empirik yanaşma.

“Birlik” AXTƏM İctimai Birliyi. № 09 oktyabr 2011. Səh.7-9

27.Avropada yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması, xüsusiyyətləri və beynəlxalq təşkilatlar.

“Elmi əsərlər” №1 (16) Bakı-2011. səh.225-228

28. İnsan hüquq və azadlıqları cəmiyyəti birləşdirən və qarşılıqlı inteqrasiyanı təmin edən vasitə kimi.

“Geo Strategiya” №04 (22) iyul-avqust 2014. səh.26-28

29. Tarixi saxtalaşdıranlara layiqli cavab yaxud erməni yalanını ifşa edən qiymətli əsər.

30. Azərbaycanın azad media məkanı: inkişaf və perspektivlər.

Gürcüstan.Tbilisi ş. 10-11 noyabr 2014. XI Cənubi Qafqaz Media Konfransı.

31. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi transmilli medianın nəzərində: faktlar və mülahizələr.

Kipr: Ercan. 14-17 noyabr 2014-cü il. Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Toplulukların Güncel Sorunları Bağlamında Medya.

32. Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Heydər Əliyev və Yeni Cəmiyyət Modeli. Bakı, Azərnəşr 2014, Səh.731-739

33. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsipləri və prioritetləri

“Azərbaycan müasir dünyada”. Bakı, Azərnəşr-2015. səh. 707-714

34. İnfoimperializm və Media: mahiyyəti və əsasları

“Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri”.

Bakı, 14 may 2015-ci il. səh. 13-15

35. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti: uzunmüddətli perspektivə hesablanmış universal və strateji vasitə kimi

“Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” №02 (50) aprel-may 2015. səh.169-176

36. Homoqlobasisus və homohibridikus qlobal dövlət kontekstində “Geo Strategiya” №03 (27) may-iyun 2015. səh.39-41

37. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının daxili komponentlərindən biri kimi «Heydər Əliyev irsi və multikultural dəyərlər» Bakı 2016. səh. 326-331

38. Dünya iqtisadi forumu və Azərbaycan: strateji hədəflər reallığa çevrilir “Geo Strategiya” №02 (32) mart-aprel 2016. səh.06-08

39. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının daxili komponentlərindən biri kimi “Zəriflik” №25 aprel-iyun 2016. səh.52-55

40. Heydər Əliyev ideyaları əsasında həyata keçirilən islahatlar strategiyası Azərbaycanın hərtərəfli inkişafını təmin edib Heydər Əliyev ideyaları və dərin islahatlar strategiyası. Bakı 2017, Səh.517-525

41. Davamlı inkişafın insan resursları və informasiya təminatı: Azərbaycan təcrübəsi “Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə”, №04 (56) Bakı 2016, Səh.66-70

42. Üç dəniz əfsanəsindən dördüncü dənizə doğru: Xəzərdən başlayan enerji dəhlizi Adriatik dənizədək uzanacaq

“Milli Məclis” Analitik informasiya jurnalı, may-iyun 2017, Səh.4-9

43. Human rights demokratik freedoms.

“Azerbaican and Azerbaicanis”. № 9-10, Bakı-2002. səh.58-63

44. Azerbaijan Praktije of Assuranje of Human Rights and Freedoms.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-4, Bakı-2007. səh. 209-214

45. The problem of modern develoment tendency and typology of international relations.

“Azerbaijan and Azerbaijanis”. № 1-2, Bakı-2010 səh.290-293

46. Tendency of development of modern international relations.

İqtisadiyyat və hüququn aktual problemləri.

(III beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 28-29 aprel 2011. Baranoviçi ş. Belarus Respublikası)

2 hissədə. I hissə. Baranoviçi 2011. səh 94-96.

47. Enhanced program “partnership for peace” (PFP) and the euro-atlantic partnership council

(EAPC). Science and Education. Materials of the II international research and practice conference vol. II. December 18-19, 2012. Munich, Germany 2012.

48. Beynəlxalq münasibətlər sistemində beynəlxalq təşkilatların yeri və rolu. «İstifadəçi qeydləri. İctimai-siyasi elmlər seriyasından»

Bakı Slavyan Universiteti. № 2 Bakı-2008. səh.102-108.

49. Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sistemi: ümumi yanaşma

«Humanitar və təbiət elmlərinin aktual problemləri» №4 aprel.

Moskva-2009. səh.233-238.

50. Müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas növləri və onların əsas iştirakçıları.

«Aspirant və doktorantların elmi nəşrlər jurnalı » №5

Kursk. may 2009. səh.42-45

51. Müasir beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri üçün qlobal təhdidlər.

«Qazaxıstanın elm və həyatı» №2

Almata. aprel-may 2009. səh 137-142

52. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində hərbi gücün yeri.

«İstifadəçi qeydləri.İctimai-siyasi elmlər seriyasından»

Bakı Slavyan Universiteti. № 1 Bakı-2009. səh.195-201.

53. Qloballaşmanın müasir dünya siyasətinin formalaşmasına təsiri.

«Federasiya.Siyasi, iqtisadi, sosioloji və hüquqi problemlərə dair elmi jurnal»

«Beynəlxalq münasibətlər» №11(66).Moskva. 2009 noyabr. Səh 4-7

54. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində NATO-nun yeri və rolu.

«Hüquq: nəzəriyyə və praktika» №1(126) .

Moskva yanvar 2010 səh.8-12

55. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan Respublikasının rolu və yeri

«Qazaxıstanın elm və həyatı» № 5-6

Almata. noyabr-dekabr 2009. səh 127-131

56. Dünya siyasi proseslərinin müasir mərhələdəki xarakterik cizgiləri.

«Humanitar elmlərin sualları» №2(46).

Moskva .2010. səh 241-244

57. Beynəlxalq münasibətlərdə qanunauyğunluq problemləri.

«İqtisadiyyat, sosiologiya və hüquq» «Elmi nəşrlər jurnalı» №2.

Moskva . fevral 2010. səh 52-56

58. Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyasının prioritetləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi)

«Aspirant və doktorantların elmi nəşrlər jurnalı » №3

Kursk. mart 2010. səh.29-31

59. Beynəlxalq münasibətlərdə nəzəriyyəsinin müqayisəli analizi.

«Elm və gənclik» 2.

Daşkənd-2010 . səh 113-116

60. Qloballaşma və müasir beynəlxalq münasibətlər

«Mədəniyyətlərarası əlaqələr» № 14.

Tbilisi 2011. səh. 125-129

61. Asiyadan Avropaya miqrasiya: bir-biri ilə möhkəm ayrılmaz bağlılıq Avrasiyada simmetrik inteqrasiya və millətlərarası münasibətləri təmin edən faktor kimi

İnsan cəmiyyəti inkişafının müasir problemləri.

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın mənədlər toplusu.

Odessa «İnPress» 2011. səh. 22-24

62.Qloballaşmanın müasir dünya siyasətinin formalaşmasına təsiri.

İnsan cəmiyyəti özünütəşkili formalarının inkişaf və quruluş problemləri.

Odessa «İnPress» 2011. səh. 30-32

63. Xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sistemi: ümumi yanaşma.

Azərbaycan və azərbaycanlılar. № 1-2

Bakı-2011. səh 185-191

64. Sosiologiya və huquq iqtisadiyyatı. «İnformasiya cəmiyyətin daxili institutları və beynəlxalq münasibətlər arasındakı məsələlərə təsir edən əsas vasitə kimi»

Elmi məqalələr jurnalı

Moskva №12, dekabr 2011

65. İqtisadiyyat və hüququn aktual problemləri. «Qloballaşma beynəlxalq münasibətlərin tarixi inkişafının nəticəsi kimi»

IV elmi-praktiki konfransın materialları.

Baranoviçi . 2012 (redaksiya heyəti)

66. «Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemndə qloballaşma prosesi və Azərbaycan: reallıqlar və perspektivlər»

XXI elmi-praktiki konfransın materialları.

London. 2012 (23-26 mart). səh.18-21

67. «Qlobal problemlər və təhdidlər müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir edən mühüm faktorlar kimi »

XXII elmi-praktiki konfransın materialları.

London .2012 (23-3 aprel). səh.21-24

68. «Yeni kiber texnologiyaların milli və beynəlxalq proseslərə təsir : elmi-nəzəri və analitik-empirik analiz».

Sosiologiya və huquq iqtisadiyyatı

Moskva 2012 (10-11 aprel) səh.144-147.

69. «Xəzər regionu dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin prioritetləri kimi»

Aylıq elmi jurnal . Humanitar və təbiət elmlərinin aktual problemləri. № 12(47)

Moskva 2012 (dekabr). səh 433-437

70. Azərbaycanda azad mətbuat məkanı: inkişaf və perspektivlər.

XI Cənubi Qafqaz Media konfransı.

Gürcüstan, Tbilisi. 10-11 noyabr 2014.

71. «Qlobal problemlər və təhdidlər, müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə təsir edən mühüm faktor kimi»

GİSAP. Sosiologiya, Siyasi və hərbi elmlər. № 3.

17 noyabr 2014.

72. Azerbaycan Cumhuriyyetinin Uluslararası Teşkilatlarla İlişkilerinin Özellikleri.

“II. Uluslararası Türk Dünyası kültür konqresi”

Ege Universitesi, Türk Dünyası Araşdırmaları Enstitüsü. İzmir. 19-25 aprel 2010-cu il.

73. Sarı Gelin (Kıpçak Kızı) Türküsü.

Türk Dünyası Tarih Kültür Dərgisi. Avqust 2016-cı il. səh.16-21

74. Davamlı inkişafın insan resursları və informasiya təminatı, “Geo Strategiya” №04 (40) iyul-avqust 2017. səh.07-10