Məmmədov Kərəm Cahangir oğlu


Siyasi elmlər namizədi, dosent


İş telefonu: (+99412) 510-79-52

==QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT==


1967-ci il 2 oktyabr tarixində Gədəbəy rayonu Əli İsmayıl kəndində anadan olub
1974-1984-cü illərdə orta məktəbdə oxuyub
1984-1991-ci illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb
1986-1988-ci illərdə Naxçıvanda hərbi xidmətdə olub
1991-ci ildən BDU-da çalışır.==TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI==


1981-1986-cı illərdə BDU-nun tarix fakültəsində təhsil almışdır.
1999-cu ildə “Birinci dünya müharibəsindən sonra Antantanın Osmanlı imperiyasını parçalamaq uğrunda diplomatik-siyasi müharibəsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək siyasi elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.


==ƏMƏK FƏALİYYƏTİ==


1991-1992-ci illərdə BDU-nun „Beynəlxalq münasibətlər“ kafedrasının laborantı;
1992-1993-cü illərdə BDU-nun „Beynəlxalq münasibətlər“ kafedrasının müəllimi;
1993-2004-cü illərdə BDU-nun „Beynəlxalq münasibətlər“ kafedrasının baş müəllimi; 
2001-h/h – BDU-nun „Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq“ fakültəsinin həmkarlar təşkilatının sədri;
2001-h/h – BDU-nun „Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq“ fakültə Elmi Şurasının elmi katibi;
2006-h/h – dosent „Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri“ kafedrası;


==TƏDQİQAT SAHƏSİ==


Dövlətin xarici siyasi fəaliyyəti
Beynəlxalq siyasətdə xüsusi əməliyyatlar


==TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR==


- „ Azərbaycanın xarici siyasəti“
- „Geopolitika“


==BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI==


1999-cu il Fransa, „TASİS-TEMPUS“ proqramı çərçivəsində Nitsa Universitetində keçirilən beynəlxalq konfrans;
2001-ci il Bakı, BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
2003-cü il Bakı, Azərbaycan respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
2003-cü il Bakı, «Azərbaycan Respublikası qloballaşma prosesində» mövzusunda elmi-praktik konfrans


==SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ==


1. H.Morqentaunun siyasi baxişlarında dövlətlərin xarici siyasət məsələsi // 2003
2. Beynəlxalq münasibətlərin əsas iştirakçı kimi dövlətin rolu // 2003
3. Dövlətlər arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasi // 2003
4. Sistemli yanaşma və dövlətlərarası siyasi sistemlər // 2004
5. Dövlətin xarici siyasəti fəaliyyətinin mahiyyəti, məzmunu və formaları // 2004


==KİTABLAR==


Birinci dünya müharibəsindən sonra Antanta-Osmanlı münasibətləri. Dərs vəsaiti, 2008.


==DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR==


1999-cu il Fransa, TASIS-TEMPUS proqramı çərçivəsində