İMTAHANA TƏLƏBƏ BİLETİ İLƏ GƏLMƏK VACİBDİR.Oxuduğunuz kursu seçib, imtahan tarixlərini öyrənə bilərsiniz.
1. KURS

2. KURS

3. KURS

4. KURS01.06.2019

Qeyd: imtahan otaqları dəyişə bilərİMTAHANA TƏLƏBƏ BILETI ILƏ GƏLMƏK VACIBDIR.