İMTAHANA TƏLƏBƏ BİLETİ İLƏ GƏLMƏK VACİBDİR.Oxuduğunuz kursu seçib, imtahan tarixlərini öyrənə bilərsiniz.
1. KURS

2. KURS

3. KURS

4. KURS28.12.2018


ƏLAVƏ QRUPLAR


Qeyd: imtahan otaqları dəyişə bilərİMTAHANA TƏLƏBƏ BILETI ILƏ GƏLMƏK VACIBDIR.