NƏŞRLƏR

Politologiya və sosiologiya kafedrasının əməkdaşlarının ixtisas fənləri ilə bağlı aşağıdakı dərslik və monoqrafiyaları nəşr olunmuşdur:

 1. V.M.Cəfərova. Dünya dövlətlərinin siyasi sistemi: (braşura)ABŞ. B., 2000
 2. V.M.Cəfərova. Dünya dövlətlərinin siyasi sistemi: Türkiyə Respublikası (braşura). B., 2000
 3. V.M.Cəfərova. Dünya dövlətlərinin siyasi sistemi: Yaponiya. B., 2000
 4. V.M.Cəfərova. Sosil təsisatlar. B. 2000
 5. A.M.Şirinov və M.Ə.Əfəndiyeva. Sosiologiyanın nəzəri problemləri. B., 2001
 6. X.B.Əfəndiyeva və N.Y.Məmmədli. Politologiyadan 100 sxem. B., 2002
 7. A.M.Piriyev və X.B.Əfəndiyeva. Sosiologiya və Politologiya fənnindən mühazirə mətnləri. B., 2009
 8. V.M.Cəfərova. Azərbaycan müstəqillik dövründə: problemlər və perspektivlər. B., 2003
 9. Hikmət Babaoğlu. İnsan hüquqları və azadlıqları. B., 2006
 10. M.Ə.Əfəndiyev. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi. B., 2006
 11. A.M.Piriyev. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik. B., 2006
 12. Hikmət Babaoğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi. B., 2007
 13. M.Ə.Əfəndiyev. Siyasi elmin əsasları. B., 2008
 14. E.Mirbəşiroğlu. Siyasi münaqişələr. B., 2008
 15. N.S.İbadov, A.S.Rüstəmov, A.M.Piriyev, M.Z.Həsənov, V.M.Cəfərova. Politologiya (dərslik). B., 2008
 16. A.M.Piriyev və X.B.Əfəndiyev. Sosiologiya və Politologiya fənnindən mühazirə mətnləri. B., 2009