ELMİ İŞ

Politologiya və sosiologiya kafedrası «Azərbaycanda siyasi proseslər», «Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti» və «Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya» istiqamətləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparır.