TƏHSİL

Bakalavr: Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində politologiya ixtisası üzrə bakalavr (azərbaycan və rus bölməsi üzrə) istiqaməti üzrə tələbə hazırlığı.
Magistr piləsi:1. «Azərbaycan siyasi proseslər»; 2. «Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya» ixtisaslaşması üzrə magistr ixtisasları mövcuddur.
Aspirantura pilləsi: 23.00.01 –«Siyasətin nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metologiyası» ixtisası mövcuddur.