Kafedranın xətti ilə bakalavr və magistr pillələrində aşağıdakı fənlər tədris olunur
Bakalavr pilləsində:Gömrük statistikası, Gömrük işi və siyasətinin tarixi, Sahibkarlıq fəaliyyəti və biznesin təşkili , Menecment və marketinq, Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük tarif tənzimlənməsi, Gömrük işinin təşkili və idarəedilməsi, Gömrük işinin təşkilində informasiya sistemlərinin tətbiqi, İqtisadiyyatın dövlət və hüquqi tənzimlənməsi , Gömrük kargüzarlığı, Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri tarif tənzimlənməsi, Nəqliyyat vasitələri və yüklərə gömrük nəzarətinin texnika və texnologiyası, Gömrük hüquq pozuntularına qarşı mübarizə, Magistratura şöbəsində: Gömrüyün müasir problemləri, Gömrüyün tarixi və metodologiyası, Azərbaycan Respublikasında gömrüyün tarif tənzimlənməsi problemləri, Azərbaycanın xarici ölkələrlə gömrük münasibətləri, Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində gömrük xidmətinin yeri və rolu, Gömrük orqanları sistemində idarəetmənin əsasları və idarəetmə prosesi, Gömrük rejimləri sistemi, Azərbaycan Respublikasında gömrüyün təşkili və idarəedilməsi, Gömrük nəzarətinin əsas formaları və xüsusiyyətləri, Daxili bazarın qorunmasında gömrük orqanlarının rolu, Gömrük rəsmiləşdirilməsi sistemi.