1. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 2. Maliyyə və kredit
 3. Dövlətin vergi siyasəti
 4. Gömrük statistikası
 5. Mühasibat uçotu və audit
 6. Dünya iqtisadiyyatı
 7. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi
 8. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 9. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta təkmilləşməsi problemləri
 10. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə vergi tənzimlənməsi problemləri
 11. Qiymətin əmələ gəlməsi mexanizmi
 12. Gömrük ekspertizası
 13. Xarici iqtisadi fəaliyyətin valyuta tənzimlənməsi problemləri
 14. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsasları
 15. İqtisadiyyatın dövlət  tənzimlənməsi
 16. Xarici ticarət əlaqələri
 17. Beynəlxalq marketinq
 18. Sahibkarlıq fəaliyyəti və biznesin təşkili