Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər- metodik göstəriş

Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi-dərslik

Gömrük statistikası-metodik göstəriş

Maliyyə kredit-metodik göstəriş

Gömrük işinin təşkilində informasiyanın rolu

Menecment və marketinq

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Milli iqtisadi mənafelər qloballaşma və transformasiya prosesində

Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması problemləri

Mikroiqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisad elminin görkəmli nümayəndələri