A.M.Məhərrəmov

Metodiki vəsaitlər:

1. «Menecment və marketinq» fənni üzrə metodik vəsait. Bakı, 2005-ci il.

Kitablar

1. Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi. Dərslik, Bakı, 2008. 25 ç.v.

2. İqtisadi diplomatiya. Dərslik, Bakı, 2009. 16 ç.v.

A.B.Məmmədov

Kitablar

1. “İqtisadi nəzəriyyə” I hissə prof. T.Vəliyevin redaktəsi ilə dərslik Bakı 1993
2. “İqtisadi nəzəriyyə” II hissə prof. T.Vəliyevin redaktəsi ilə dərslik Bakı 1994
3. “Ümumi iqtisadi nəzəriyyə” prof. T.Vəliyevin redaktəsi ilə dərslik Bakı 1995
4. “Azərbaycanın keçid iqtisadiyyatında yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşması və reallaşması problemləri” Bakı 1998