Hal hazırda kafedra bakalavr pilləsində aşağıdaki fənləri tədris edilir:

“Beynəlxalq münasibətlərin formalaşması və təkamülü”
“Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizliyinin əsasları”
“Beynəlxalq münasıbətlər tarixi”
“Konfliktologiya”
“Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılması”
“Beynəlxalq münasıbətlər nəzəriyyəsi”
“Müasir beynəlxalq münasibətlər”
“Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma ”
Yeni tədis ilində iki yeni fənn tədris olunacaq:
“Dünya siyasəti”
Beynəlxalq mədəni əlaqələr”

Magistr pilləsində aşağıdakı fənlər tədris olunur:

“Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri”
“Beynəlxalq münasıbətlərin metodologiyası”
“Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə”
“Yaxın və Orta Şərqin təhlükəsizlik problemləri”
“Qloballaşma və Yaxın və Orta Şərq dövlətləri”
“Yaxın vı Orta Şərgin sosiologiyası”
“Türkiyə müasir beynəlxalq münasıbətlər sistemində”
“İsrail beynəlxalq münasıbətlər sistemində”
“Misir beynəlxalq münasıbətlər sistemində”
“İran beynəlxalq münasıbətlər sistemində”
“İslam və siyasət”