E L A N

30 yanvar  2015-ci il tarixdə saat 12:00-da

“Elektron Resursların İşlənməsi”

(Eectronic Resources Usage)

mövzusunda, “Springer” məlumat bazasından istifadə qaydalarına həsr olunmuş tədbir keçiriləcəkdir.

Tədbirin proqramı:

  1. Springer platforması
  2. Springer və regionda tədqiqatların nəticəsi - qonşu ölkələr arasında müqayisə
  3. Beynəlxalq elmi jurnalların tələbləri və onlarda məqalələrin yerləşdirilməsi
  4. Elektron kitabların üstün cəhətləri
  5. Springer günü
  6. Konsorsium olaraq Springerlə əməkdaşlıq

Məruzəçilər:

  1. Asdaa Kotani- “Springer”nəşriyyatının vitse-prezidenti
  2. Seymur Rəsulov, lisenziya meneceri

Tədbirin dili: Azərbaycan və İngilis

Tədbirin müddəti – 2 saat.

 

Ünvan: Bakı. Akademiya şəhərciyi. Firudin Ağayev küçəsi 542-543. AMEA Mərkəzi Kitabxana – İnformasiya Resursları Mərkəzi. Akademiklərin zalı.

/ 28/01/2015